Nederlandse Wing Chun Federatie in Amstelveen

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Wing Chun LogoDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van het werk van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in in ons land introduceerde.

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktiseren van het Wing Chun in zijn meest originele en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en diens opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer bruikbare en effectieve gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, uit te leggen en te praktiseren in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of competitiesport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie ambieert de beoefenaren de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun Kung Fu, eveneens de bij deze stijl behorende levenshouding en de sociale en geestelijke instelling, aan te leren en de harmonie en eensgezindheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

Leraren zijn Rijksgediplomeerd

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het beslist niet een slechte school of organisatie te zijn.
Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet ontvangen heeft en er later op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier tenslotte hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een gediplomeerd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.